El Síndic aconsella a Sanitat garantir l'accés a la història clínica de pacients en tots els hospitals valencians

Archivo - Arxiu - El síndic de Greuges, Ángel Luna, en una compareixença davant Les Corts
I. CABALLER/CORTS - Archivo
Publicado: martes, 26 septiembre 2023 18:20

   Un usuari va denunciar que Ribera tenia "segrestada" la seua història i no permetia consultar-la a professionals públics

   ALACANT, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Síndic de Greuges ha recomanat a la Conselleria de Sanitat que adopte "quantes mesurades siguen necessàries" per a garantir l'accés a les històries clíniques electròniques dels pacients entre els diferents centres i servicis sanitaris de la Comunitat Valenciana, gestionats sota la responsabilitat de la Generalitat, després de la queixa d'un usuari que va denunciar que l'Hospital del Vinalopó --gestionat pel grup Ribera-- tenia "segrestada" la seua història clínica.

   El defensor del poble valencià ha apuntat en la seua resolució que aquesta persona, usuària de l'Hospital Universitari Vinalopó d'Elx --de titularitat pública però gestió privada--, va presentar una queixa l'11 de maig perquè assegurava que Ribera Salut tenia "segrestada" la seua història clínica i "no permet consultar-la a cap professional del sistema públic de salut".

   Així mateix, el promotor de la queixa assenyala que en el Servici d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) del Vinalopó els van indicar que és "una situació irregular" i havien de sol·licitar els informes, esperar 30 dies per a l'entrega i portar-los a l'altre centre hospitalari, la qual cosa va suposar que la consulta mèdica s'ajornara un mes.

   Per això, el Síndic va iniciar la investigació el 16 de maig i va consultar a la Conselleria de Sanitat si existien dificultats en l'accés dels professionals sanitaris de l'Hospital General Universitari d'Elx a la història clínica dels seus pacients que consten en el del Vinalopó i, en cas de confirmar-se, quines mesures duien a terme per a implantar l'accés a la història clínica electrònica.

   Sobre este tema, l'administració sanitària va remetre un informe del Comissionat del Departament de Salut d'Elx-Crevillent en el qual assenyalava que Ribera Salut "utilitza programes de gestió diferents als utilitzats pels hospitals públics, per la qual cosa és impossible accedir a les històries clíniques dels pacients atesos pel Vinalopó".

   En aquesta situació, el Síndic apunta que, segons la Llei 10/2014 de Salut de la Comunitat Valenciana, per al compliment de les seues finalitats, el Sistema Valencià de Salut "haurà de vetlar per la coordinació de tots els seus recursos sanitaris" i afig que el principi de coordinació dels recursos assistencials apareix com "un dels principis rectors que el Sistema Valencià de Salut ha d'aplicar per a desenvolupar totes les seues activitats".

   Així mateix, indica que en la queixa es planteja una "falta de coordinació" entre dos centres hospitalaris del Sistema Valencià de Salut, per la "impossibilitat d'accés" de l'Hospital General Universitari d'Elx a la històrica clínica electrònica d'un pacient de l'Hospital del Vinalopó, que suposa una demora en l'assistència sanitària de la persona promotora de la queixa.

   Per això, ressalta la tecnologia com "un mitjà en el qual es recolza l'organització sanitària per a aconseguir la coordinació assistencial" i considera que la HCE "compleix un paper fonamental".

"DEURE COORDINACIÓ"

   D'aquesta forma, el Síndic recomana a la Conselleria de Sanitat que "extreme al màxim el deure coordinació entre els recursos sanitaris" del Sistema Valencià de Salut per a "evitar la demora" en la prestació de l'assistència sanitària dels usuaris i que establisca "els sistemes d'informació sanitària que siguen necessaris".

   Igualment, aconsella que adopte "quantes mesurades siguen necessàries" per a garantir l'accés a les històries clíniques electròniques dels pacients entre els centres i servicis sanitaris gestionats sota la responsabilitat de la Generalitat, que componen el Sistema Valencià de Salut, "respectant en tot moment les condicions, límits i garanties establides en la normativa comuna i de protecció de dades".

   A més, el defensor del poble acorda que la Conselleria de Sanitat remeta, en el termini d'un mes, l'informe en el qual manifeste l'acceptació de les consideracions realitzades, "indicant les mesures a adoptar per al seu compliment o, si escau, les raons que estime per a no acceptar-les".

col.labora la Conselleria de Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana amb una subvenció de 31.999,98 € para el foment de valencià