Gairebé el 85% de les dones menors de 30 anys a Balears no té fills

(Recurso) Zapatos De Bebé, Niño, Nacimiento, Hijo, Hijos, Familia
PIXABAY - Archivo
Publicado 9/4/2019 12:37:46CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 84,9 per cent de les dones menors de 30 anys de Balears no té fills encara que només el 68,5 de les menors de 40 anys residents a les Illes desitja tenir dos o més fills, d'acord als resultats definitius de l'Enquesta de Fecunditat corresponent de l'any 2018 difosa aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

No obstant això, més de la meitat de les dones de 30 a 34 anys de Balears (el 60,2 per cent) ha tingut fills, percentatge que s'eleva al 75,8 per cent en el grup d'edat de 34 a 39 anys i al 80,6 per cent en les dones majors de 40 anys.

Així, gairebé quatre de cada deu dones de 30 a 34 anys (el 39,8 per cent) no ha tingut fills. El percentatge de dones que encara no ha estat mare es redueix al 24,2 per cent en les quals tenen de 35 a 39 anys i al 19,4% en les de 40 anys i més.

DADES NACIONALS

Gairebé el 80% de dones de 25 a 29 anys i més del 95% d'homes menors de 30 no tenen fills. Així, gairebé vuit de cada 10 dones de 25 a 29 anys (el 79,2%) encara no ha tingut fills, un percentatge que s'eleva al 88,1% per a totes les dones de 18 i 30 anys. Per part seva, més de la meitat de les dones de 30 a 34 anys (el 52,0%) no ha tingut encara fills. El percentatge de dones que encara no ha estat mare es redueix al 27,8% a les quals tenen de 35 a 39 anys i al 19,0% en les de 40 anys i més.

En el cas dels homes, el 95,1% dels homes menors de 30 anys encara no ha estat pare mentre que el percentatge d'homes que tenen només un fill se situa entorn del 20%, tant per als de 30 a 34 anys com per als de 40 anys i més, i aconsegueix el seu màxim (24,4%) per als de 35 a 39 anys.

Com ocorre amb les dones, la majoria dels homes menors de 40 anys tenen un fill o cap. Per part seva, el nombre d'homes que tenen dos i més fills augmenta amb l'edat, situant-se en el 54,3% en els homes de 45 i més anys.

D'altra banda, l'enquesta reflecteix que el 42% de les dones residents a Espanya d'edats compreses entre 18 i 55 anys ha tingut el seu primer fill més tard del que consideraven ideal, un retard que, de mitjana, ascendeix a 5,2 anys.

Quant als motius que al·leguen per al retard de la seva maternitat, la suma de les raons laborals, de conciliació de la vida familiar i laboral i les econòmiques superen el 30% en les dones de totes les edats i arriben a sobrepassar el 36% per a les de 35 a 39 anys i per a les de 45 anys i més.

Respecte als grups d'edat de major fecunditat a Espanya, el 83,4% de les dones amb fills de 30 a 34 anys i el 67,2% de les de 35 a 39 anys van retardar el naixement del seu primer fill entre dos i cinc anys respecte del que consideraven ideal.

Per edats, els majors percentatges de dones que han retardat la seva maternitat respecte a l'edat que consideraven ideal es donen entre les dones de 40 a 44 anys (51,7%) i de 35 a 39 anys (46,9%). Per part seva, les dones que més han retardat la seva maternitat són les majors de 44 anys, que s'han distanciat, de mitjana, 5,6 anys respecte del seu ideal.

A MÉS NIVELL EDUCATIU, MÉS RETARD DE LA MATERNITAT

D'altra banda, l'estudi vincula la fecunditat amb el nivell educatiu ja que, conforme augmenta el nivell educatiu es retarda l'edat a la maternitat. Així, les dones amb nivell d'estudis superiors que actualment tenen entre 45 i 49 anys han tingut en mitjana 1,50 fills; les que van completar estudis de segona etapa de secundària van tenir 1,58 fills i les que van aconseguir primera etapa de secundària o inferior van tenir, de mitjana, 1,63 fills.

Si es té en compte la situació laboral actual de les dones de 18 a 55 anys residents a Espanya, les que estan treballant tenen menys fills de mitjana per a totes les edats. Entre elles, la major fecunditat es dóna en les ocupades amb 40 o més anys, amb una mediade 1,5 fills. Mentrestant, les dones en situació d'inactivitat són les que més fills tenen de mitjana, arribant a aconseguir els 1,8 fills en el grup d'edat de 40 a 44 anys.

L'enquesta també detalla que el percentatge de dones que treballen i que no tenen fills és superior al de les dones que ja han estat mares en tots els grups d'edat, excepte per a les menors de 30 anys. En el grup d'edat de major fecunditat (30 a 34 anys) un 78,0% de les quals no tenen fills està actualment treballant, enfront del 64,0% de les quals ja han tingut fills.

Pràcticament la meitat de les dones que actualment tenen entre 30 i 44 anys estava treballant en el moment de tenir al seu primer fill, amb percentatges que oscil·len entre el 50,4% de les de 35 a 39 anys i el 46,9% de les de 40 a 44 anys. En canvi, per a la resta d'edats (menors de 30 i de 45 anys i més) són majoria les dones que estaven en situació d'inactivitat en el moment de tenir el seu primer fill.

FECUNDITAT I NACIONALITAT

Per nacionalitat, les dones de nacionalitat estrangera tenen més fills que les espanyoles a totes les edats. Les espanyoles tenen, en general, els fills més tard que les dones de nacionalitat estrangera. A tall d'exemple, mentre que en el grup d'edat de 30 a 34 anys les estrangeres aconsegueixen una xifra mitjana de 1,2 fills per dona, les espanyoles situen la seva mitjana en 0,69 fills.

En aquesta mateixa línia, els percentatges de dones espanyoles que encara no han tingut fills superen als de les estrangeres en tots els grups d'edat inferiors a 45 anys. La major diferència es dóna en el grup d'edat de 25 a 29 anys, en el qual el percentatge d'espanyoles que encara no ha tingut fills és del 83,5% enfront del 55,4% de les estrangeres.

Contador

Para leer más