Tribunal de Comptes creu que el volum de recursos que Balears ha de destinar a deute "qüestiona" la seva sostenibilitat

Publicado 5/9/2019 17:12:43CET
Seu del Tribunal de Comptes.
Seu del Tribunal de Comptes.TRIBUNAL DE CUENTAS - Archivo

PALMA DE MALLORCA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Comptes considera que l'elevat volum de recursos que Balears necessita destinar al servei del deute públic "qüestiona la sostenibilitat econòmica i pressupostària de la Comunitat Autònoma", tenint en compte el deute pendent d'amortitzar i les previsions de venciments de l'endeutament fins al 2023.

Així ho indica l'Informe Global del Sector Públic Autonòmic corresponent a l'exercici 2016, aprovat pel Ple del Tribunal de Comptes. Es tracta d'un informe que s'elabora anualment i que exposa les dades més rellevants dels informes de fiscalitzacions del Tribunal de Comptes i els Òrgans de Control Extern autonòmics, segons ha informat l'organisme aquest dijous en una nota de premsa.

L'informe del TC ressenya que, al tancament de 2016, el deute de Balears pendent d'amortitzar era de 7.521,9 milions d'euros. No obstant això, els venciments previstos per al període 2018-2023 impliquen un import total d'amortitzacions de 5.716 milions d'euros, xifra que suposava el 76% del total d'endeutament aquell any.

Segons el TC, això "qüestiona la sostenibilitat econòmica i pressupostària de la Comunitat Autònoma, donat el volum de recursos que es destinaran al servei del deute".

SALUT I EDUCACIÓ, LES ÀREES AMB MAJOR MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

De l'informe del Tribunal de Comptes també es desprèn que la Conselleria d'Educació i Universitat i la Conselleria de Salut van ser les que van registrar més modificació de crèdits.

Durant 2016 es van tramitar 335 expedients d'aquest tipus, que van incrementar els crèdits inicials en 206,1 milions d'euros: d'aquest total, 139,1 milions corresponen a Salut i 58,3 milions a Educació. Aquestes modificacions van suposar un augment del 10,2% sobre els crèdits inicials de Salut i del 7,1% en el cas d'Educació.

Així mateix, Balears va destinar 712 milions d'euros en remuneració del personal sanitari, la qual cosa suposa el 48,6% de la despesa sanitària consolidada de la Comunitat.

D'altra banda, l'informe del TC també destaca que Balears és una de les Comunitats amb universitats amb un grau d'execució del pressupost de despeses inferior al 80%, juntament amb les universitats d'Andalusia, Cantàbria, Catalunya, Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana.

BALEARS VA REMETRE 1.539 CONTRACTES Al TC PER A LA SEVA FISCALITZACIÓ

En 2016, Balears va remetre al Tribunal de Comptes 1.539 contractes per un import de 228,1 milions d'euros per a la seva fiscalització. La majoria són contractes de serveis (773) i de subministrament (429), mentre que es van remetre 87 contractes d'obres públiques.

D'altra banda, set entitats públiques de Balears van incomplir l'obligació de rendir els seus comptes al TC en 2016: es tracta de tres consorcis, dues empreses i ens públics i dues fundacions.

Contador