9 de abril de 2020
 
Publicado 26/2/2020 18:31:48 +01:00CET

Educació planteja un sorteig telemàtic entre els sol·licitants de places de difícil cobertura per a "millorar el procés"

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha plantejat, amb l'objectiu de "millorar" el procés d'adjudicació de places docents de difícil cobertura, efectuar un sorteig telemàtic entre totes les persones que s'inscriuen en la plataforma per a aquests lloc. D'aquesta manera, no es prima a qui s'inscriga abans, sinó que durant les hores d'inscripció, "es pot accedir en qualsevol moment i tots els aspirants participaran en un sorteig final telemàtic".

Així ho proposarà Educació en el marc de la reunió de la comissió de seguiment de l'acord d'interins del 2010 que se celebrarà aquest dijous, per a fer l'adjudicació de vacants i substitucions de difícil cobertura "més equitativa i descongestionar la plataforma informàtica", segons assevera en un comunicat la directora general de Personal Docent, Lina Herranz.

Aquestes millores en els processos d'adjudicació de vacants i substitucions de difícil cobertura serviran per a "assegurar el dret de l'alumnat a l'educació i garantir al mateix temps uns procediments més àgils i justs a les persones aspirants a treballar en l'ensenyament".

Mitjançant aquesta proposta, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i prèviament a l'adjudicació, els formularis s'ordenaran pel nombre de registre telemàtic que apareix en el justificant de presentació.

Per a realitzar l'adjudicació s'efectuarà un sorteig informàtic entre els números d'ordre i la sol·licitud coincident amb el número que resulte del sorteig, i a partir d'aquest en ordre ascendent, determinarà l'ordre de l'adjudicació dels llocs.

Amb aquest sorteig telemàtic "ja no serà determinant ser el primer o la primera a demanar la plaça pel grup d'aspirants que no està en cap borsa". Les vacants i substitucions de difícil cobertura es publicaran cada dijous a les 13.00 hores i l'aplicació per a demanar-les es tanca a les dos de la matinada dels divendres.

Amb la modificació que es proposa totes les persones d'aquest grup que sol·liciten la plaça durant les 12 hores que està oberta l'aplicació tindran les mateixes opcions d'aconseguir-la si compleixen els requisits exigits.

OBSERVACIONS DELS USUARIS

La nova incorporació de millora que planteja Educació, segons han assenyalat, "atén observacions fetes pels usuaris d'aquestes places de difícil cobertura, així com de les organitzacions sindicals i del Servici d'Informàtica per a la Gestió Educativa".

Quan una vacant o substitució d'un lloc docent queda desert en el procediment d'adjudicació contínua ordinària setmanal perquè cap persona activada en les borses de professorat interí la demana, passa automàticament a oferir-se per difícil cobertura els divendres.

L'oferta de places de difícil cobertura és una mesura que està en marxa des de fa diversos cursos i ja ha comptat amb millores durant aquest temps per a intensificar la seua efectivitat, com han sigut l'ampliació de les titulacions adequades en les especialitats que presentaven més dificultat per a la seua cobertura, l'establiment de protocols per a oferir els llocs a la totalitat de la llista de sol·licitants fins que es complete l'adjudicació i l'obertura de borses extraordinàries en les especialitats amb més dificultat de provisió, recorden des del departament de Campanar.

colaboracio