Actualizado 19/05/2022 17:33

Sindicats destaquen la "flexibilitat" del nou currículum d'Infantil i insisteixen en la definició i millora plantilles

   VALÈNCIA, 19 maig (EUROPA PRESS) -

   Sindicats del sector docent han destacat la "flexibilitat" del nou decret d'Infantil que aquest dijous s'ha tractat en la Taula Sectorial d'Educació, encara que han recalcat la importància de revisar i millorar les plantilles.

   Així el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha assenyalat que la proposta presentada per la Direcció general d'Innovació Educativa adapta la norma d'ensenyaments bàsics publicats pel Ministeri el passat mes de febrer.

   En primer lloc, aquest sindicat ha exigit el "temps necessari per a poder negociar normativa d'aquesta rellevància amb el temps suficient" i ha animat a la Conselleria a oferir espais de debat amb el professorat i donar el temps suficient perquè les persones poden fer les seues aportacions.

   Respecte al projecte d'ordenació presentat, STEPV considera que és "una bona proposta oberta, que flexibilitza el currículum i facilita l'articulació dels diferents elements curriculars i les àrees de coneixement en una proposta pedagògica globalitzada". D'aquesta manera, el professorat es converteix en una peça clau i fonamental en la concreció curricular, en la línia pedagògica i en la participació en el projecte educatiu de centre".

   En aquest esborrany s'inclouen moltes referències a la importància de la individualització de l'ensenyament, de l'avaluació, de l'atenció a la diversitat i de l'atenció a les famílies. Igualment, s'al·ludeix a les coordinacions entre les diferents nivells i etapes, la coordinació del cicle i del claustre i en els plans d'acolliment. És per açò que STEPV ha recordat "la importància de la revisió de les plantilles (negociació iniciada en un grup de treball), en concret la dotació d'una persona de suport per cada dos unitats i la figura de les especialitats de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge.

   També es fa referència en els espais d'aprenentatge, un aspecte sobre el qual STEPV ha manifestat que cal "atendre a les característiques de cada centre i, amb les ràtios actuals, hi ha aules on l'alumnat es troba pràcticament embotit en l'aula". En aquest sentit, apunten que, si es reconeixen tots els espais com a espais educadors, "cal treballar en les instal·lacions i poder transformar-los cap a espais que oferisquen un enriquiment educatiu".

   D'altra banda, el sindicat ha demanat que aquest currículum aposte per l'ensenyament en valencià "tant com siga possible". Tenint en compte que la majoria de centres ofereixen un projecte experimental d'immersió lingüística, i que la llei 4/2018 ho permet, la proposta de currículum "hauria d'estar orientada en aquest sentit i, en canvi, solament inclou una referència molt feble a "desenvolupar habilitats comunicatives en les dos llengües oficials".

   STEPV ha manifestat "la importància que juga la immersió lingüística en aquestes primeres etapes com a ferramenta per a potenciar i garantir l'estima per la llengua i que no es poden obviar els efectes que tenen a llarg termini". Igualment, advoca per atribuir els primers contactes amb la llengua estrangera a la persona especialista de manera coordinada amb el professorat d'infantil i posar fi al bloqueig de places per a catalogar-les amb B2.

   Respecte a la resta de funcions atribuïdes a les tutories, l'avaluació i l'atenció individualitzada i les coordinacions, STEPV ha traslladat la "preocupació de la càrrega burocràtica en els centres, les quals només es podran reduir si aquesta Conselleria millora les plantilles i redueix les ràtios".

   Per a acabar, ha reclamat que els ensenyaments de religió "queden fóra de l'escola pública i d'un currículum propi d'un estat laic·.

   Per la seua banda, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha reclamat durant la sessió "processos reals de negociació".

   Ací ha lamentat que l'administració pretén "despatxar als sindicats enviant tota la documentació amb solament quatre dies d'antelació i convocant una única reunió".

   El sindicat ha insistit que "així no es negocia un tema de la importància del currículum d'Educació Infantil, que marca les directrius de l'ensenyament el pròxim curs per a tot l'alumnat d'eixe cicle".

   Sobre el fons de l'assumpte, CSIF considera que el nou currículum és "més flexible", encara que "no detalla qüestions bàsiques", ja que "no defineix plantilles ni millora d'infraestructures ni especialistes en aquesta etapa".

   També ha subratllat que "en molts casos els patis no es troben en les condicions adequades" i que "les dotacions necessàries no s'indiquen ni detallen".

   La central sindical posa l'accent que eixes "manques" demostren que "no s'aposta per millorar l'etapa i, en definitiva, l'educació", per la qual cosa ha reivindicat "un canvi d'actitud i aposta decidida".

   La central sindical, d'altra banda, ha insistit en "la reducció de càrrega burocràtica". En aquesta línia ha sol·licitat que "s'implementen formats definits de diferents documents per a ser omplerts pels docents".

   Finalment, el sindicat ha plantejat de nou, igualment, la necessitat d'un increment d'efectius de personal, tant en els centres com en les pròpies direccions territorials, per a afrontar "el constant increment de burocràcia".