El promotor del PAI 'Catarroja Nou Mil.leni' sotmet a informació pública els projectes d'urbanització

Actualizado 13/3/2009 15:16:32 CET

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mercantil Iniciatives i Promocions d'Habitatges Valencianes, com agent urbanitzador del programa d'actuació integrada del sector 'Catarroja Nou Mil.lenni' de la població de Catarroja (València) ha sotmés a informació pública els projectes d'urbanització i reparcel·lació redactats en relació amb aquesta actuació, d'acord amb la la Llei Urbanística Valenciana, segons publica hui el Diari Oficial de la Comunitat.

Els dos projectes estan protocol·litzats mitjançant sengles actes en una notaria de Catarroja, on es podrà consultar la documentació, en horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 9.300 a 14.00 hores, i de dilluns a dijous de 16.00 a 19.00 hores. Alhora, queda dipositada a l'Ajuntament de Catarroja còpia dels dos projectes.

Durant el termini d'un mes a comptar des de la publicació d'aquest anunci al DOCV, qualsevol persona podrà consultar els dos projectes i presentar les al·legacions que s'estimin convenients, tant en la notaria com l'Ajuntament de Catarroja. Abans de la publicació de l'anunci i, en compliment de la llei, s'ha procedit a remetre les preceptives notificacions als interessats.

La publicació d'este anunci en el Butlletí Oficial de la província servix com notificació als efectes previstos a la llei de Règim Jurídic de les Aministracions Públiques i del procediment Administratiu Comú respecte als titulars amb nom desconegut o respecte d'aquells als quals intentat la notificiació, no s'haguera pogut practicar.

colaboracio