Publicado 26/02/2021 14:30CET

La mascareta no serà obligatòria per a l'esport individual exterior i activitats d'oci de menors a la Comunitat

L'ús de  mascarilla  per a esportistes individuals deixarà de ser obligatori des del dilluns
M. Dylan - Europa Press

Sanitat recorda als pares que han de romandre als voltants de les instal·lacions esportives sense generar aglomeracions

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'ús de la mascareta deixa de ser obligatori des de dilluns que ve a la Comunitat Valenciana per a la pràctica esportiva individual a l'aire lliure i en activitats infantils i juvenils d'oci mentre es romanga amb el grup de convivència estable.

Així, figura en la resolució de la Conselleria de Sanitat que publica aquest divendres el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) amb les noves mesures per a iniciar la desescalada, que entren en vigor a les 00.00 hores del dia 1 de març de 2021 fins a la 23.59 hores del dia 14 de març de 2021.

La mascareta tampoc serà obligatòria en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, el seu ús resulte incompatible conformement a les
indicacions de les autoritats sanitàries.

A més, tampoc hauran de portar-la les persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria o que estiga contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta.

En la resta de casos, totes les persones majors de sis anys d'ara endavant hauran de portar mascaretes en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no resulte possible garantir el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal d'almenys 1,5 metres.

Així mateix, la Conselleria recorda que també és obligatori en els mitjans de transport, tant transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili.

TORNA L'ACTIVITAT ESPORTIVA A L'AIRE LLIURE

Sanitat torna a autoritzar l'activitat física i esportiva a l'aire lliure i en instal·lacions esportives obertes sense contacte físic
i en les modalitats individuals i les que es practiquen per parelles i exercida per lliure o dirigida per professionals en grups màxims de quatre persones sense contacte físic i mantenint la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries.

De la mateixa manera, es reprèn l'activitat dels escolars d'Infantil i Primària fora de la jornada escolar amb un màxim de quatre persones esportistes, en grups estables i evitant els contactes amb altres grups d'activitat o d'entrenament, i sempre a l'aire lliure o en instal·lacions obertes.

Així mateix, es podran realitzar únicament dinàmiques esportives individuals i sense contacte físic, que permeten garantir en tot moment la distància de seguretat entre els esportistes participants.

Aquestes activitats i entrenaments es realitzaran sempre sense públic. Sanitat recorda que els acompanyants dels menors que participen no podran romandre en les instal·lacions esportives i evitaran en tot cas romandre als voltants de les instal·lacions i generar situacions d'aglomeració de persones.

Per la seua banda, l'activitat física en activitats lectives, extraescolars o complementàries durant la jornada escolar, se sotmetrà a les disposicions dels Protocols vigents a cada moment per als centres escolars, adoptats per Educació i Sanitat i no es permet la participació d'aquests escolars en competicions esportives, excepte les excepcions regulades.

ESPORT FEDERAT

Les persones esportistes federades, les inscrites al Campionat
d'Esport Universitari, o als Jocs esportius de la Comunitat
Valenciana, podran també reiniciar els entrenaments també en grups estables i evitant els contactes amb altres grups i sempre a l'aire lliure o en instal·lacions esportives obertes.

A més, sempre que siga possible es promouran dinàmiques esportives individuals i sense contacte físic garantint el màxim temps possible la distància de seguretat i sempre sense públic.

Els entrenament d'esportistes que participen en les competicions autoritzades es desenvoluparan en les instal·lacions que siguen necessàries aplicant els protocols federatius de prevenció de la covid- 19.

Per contra, Sanitat manté suspeses totes les competicions, activitats i esdeveniments esportius organitzats per entitats públiques o privades, en totes les categories i modalitats esportives, excepte les competicions oficials federatives d'àmbit autonòmic que atorguen un dret d'ascens a campionats o competicions d'àmbit estatal, les competicions oficials federatives d'àmbit autonòmic que siguen imprescindibles per a obtindre la classificació oficial per a campionats d'àmbit estatal i la competició professional de pilota valenciana masculina i femenina.

Així mateix, podran celebrar-se en el territori de la Comunitat
Valenciana, les competicions oficials professionals d'àmbit internacional i estatal, i les competicions oficials no professionals d'àmbit internacional i estatal.

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, TANCADES AL PÚBLIC

Les instal·lacions esportives seguiran tancades per a la població en general excepte aquelles que siguen necessàries per al desenvolupament de les competicions autoritzades. En eixe cas, els esportistes hauran de disposar d'un certificat de la Federació corresponent per a poder accedir i entrenar.

A més, les competicions esportives autoritzades que se celebren en instal·lacions esportives o a l'aire lliure en espais naturals o en la via pública, no podran participar més de 150 persones esportistes de forma simultània.

colaboracio