Actualizado 13/04/2007 20:17 CET

O Consorcio Audiovisual de Galicia convoca axudas para proxectos audiovisuais a través de internet

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

O Consorcio Audiovisual de Galicia convoca as axudas para proxectos audiovisuais a través de internet. Segundo a convocatoria que aparece publicada hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG), o prazo de solicitudes, que comeza mañá, rematará o 1 de decembro e incluirá os proxectos desenvolvidos dende o 1 de xaneiro deste año ao 31 de decembro.

Poderán optar a estas axudas, que contan cun presuposto global de 80.000 euros, as empresas de produción cinematográfica independentes que estean legalmente constituídas en Galicia, con sede social e domicilio fiscal en Galicia o establecidas nun estado membro da UE e con axencia permanente en la comunidade galega. O importe das axudas son dun máximo de 9.000 euros e nunca poderán ser superiores ao 40% del presuposto declarado.

Para acceder a estas bolsas deberán ser proxectos de promoción e publicidade baseados en tecnoloxías en liña e que estean incluídos nos orzamentos de explotación das producións audiovisuais. Apoiaranse así mesma as coproducións galegas.

No suposto de longametraxes, a participación económica de la produtora galega deberá ser superior ao 30% do presuposto de produción e posuír como mínimo o 20% dos dereitos de explotación da obra audiovisual, que deberá ser acreditado por el ICCA o EGEDA.

No caso de tratarse doutras producións audiovisuais requirirase, igualmente, documentación bastante que acredite a participación suficiente da produtora galega.