El Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs de Sánchez contra la llei balear d'Avaluació Ambiental

Publicado 30/5/2019 13:51:39CET
Francina Armengol i Pedro Sánchez
MONCLOA - Archivo

   PALMA DE MALLORCA, 30 Maig (EUROPA PRESS) -

   El Ple del Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat promogut pel president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, contra diferents apartats de la Llei d'Avaluació Ambiental de Balears.

   El Govern central al·lega que s'han pogut vulnerar competències exclusives que corresponen a l'Estat, als apartats relatius a ports i aeroports d'interès general, instal·lacions elèctriques, legislació bàsica de protecció de medi ambient i obres públiques d'interès general.

   El recurs es dirigeix contra una modificació efectuada el juliol de 2018 sobre la Llei balear d'Avaluació Ambiental de 2016. El Tribunal ha ordenat donar trasllat de la demanda i tota la documentació al Congrés dels Diputats, al Senat, al Govern i el Parlament balear perquè puguin personar-se i formular al·legacions.

   El Consell de Ministres va acordar fa un mes presentar aquest recurs en considerar que la llei autonòmica incorpora articles que "el Govern considera que no s'ajusten a la Constitució en matèria de Medi ambient", segons va explicar la ministra portaveu, Isabel Celaá.

   La portaveu va argumentar llavors que les comunitats autònomes "no poden", emparant-se en les seves competències "imposar" l'obligació a l'Estat de sotmetre a avaluació ambiental estratègica els programes i plans que ostenta dins de les seves competències, perquè representaria una extralimitació en l'exercici de les competències autonòmiques.

   En aquest sentit, la representant del Govern central va remarcar que la redacció de la normativa autonòmica no distingeix entre els plans i programes de competència, en aquest cas insular, dels quals corresponen a la competència Estatal.

BALEARS DEFENSA LA SEVA POSTURA

   Per la seva banda, el Govern va defensar que els projectes estatals haurien de sotmetre's als informes d'avaluació i d'impacte ambiental de la comunitat autònoma. Després de conèixer la interposició del recurs, des de l'Executiu liderat per la socialista Francina Armengol van expressar "tranquil·litat" i van assenyalar que la discrepància es tracta d'un problema formal" i d'una qüestió "purament competencial" que "no va al fons" de l'assumpte.

   Igualment, el president de la Comissió de Medi ambient de Balears, Antoni Alorda, va insistir que les comunitats autònomes "tenen les competències per desplegar normes de protecció de medi ambient". "L'Estat sosté que només obeiran a la llei estatal, i nosaltres responem que la llei estatal marca un bàsic i que les autonòmiques poden desplegar normes addicionals de protecció a tothom, incloent-hi l'Estat", va detallar Alorda, que demanava "una mica de sensibilitat més autonomista per part del Govern de l'Estat".

NEGOCIACIONS FALLIDES

   El Govern de Sánchez va decidir interposar el recurs després de no aconseguir-se un acord en les negociacions mantingudes amb el Govern balear, a l'empar de l'article 33.2 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional.

   Les negociacions per resoldre les discrepàncies en la interpretació de la norma entre ambdues administracions es van iniciar el desembre de 2018 amb la creació d'una Comissió bilateral de cooperació.